Strømstøtte – hva gjelder


Publisert: 13.05.2022

Vestfold og Telemark Bondelag har fått en del henvendelser om strømstøtten. Det er særlig spørsmål knyttet til fristen nå 15. mai med å registrere strømmålere og spørsmål knyttet til strømstøtte for jordvanning.

Det er på landbruksdirektoratets hjemmeside man finner sist oppdatert informasjon.

Det er viktig å skille på strømforbruket ditt til og med mars 2022 og strømforbruket fra 1. april og utover;

STRØMSTØTTE FOR PERIODEN DESEMBER 2021 – 31.MARS 2022

Siste frist for registrering er 15. mai 2022

For å motta støtte, må du registrere målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din jordbruksproduksjon og/eller veksthusproduksjon, og som du ønsker å få støtte for. Du skal også oppgi hvilke måneder du har forbruk på de oppgitte målepunktene.

Registreringen gjøres i et eget registreringsskjema med innlogging via Altinn. Du skal bare sende inn registreringsskjemaet én gang for hele perioden. Registreringen gjelder da for desember 2021 og januar, februar og mars 2022, eller for de månedene du har krysset av for.

Mange har allerede gjort denne jobben. De trenger ikke å gjøre noe mer nå før 15. mai.

Har du ennå ikke registrert deg kan du registrere deg for å motta strømstøtte.

På Landbruksdirektoratets hjemmeside finner du svar på de mest stilte spørsmålene, f.eks

Jeg har sendt inn registreringsskjemaet, men har behov for å endre eller legge til informasjon, hvordan gjør jeg det?

Dersom du har behov for å legge til eller endre informasjon, må du først trekke det tidligere innleverte skjemaet og deretter levere et nytt. Du trekker registreringsskjemaet på samme sted som du logget inn for å levere registreringen. Det er kun det siste innsendte skjemaet som vil bli behandlet. Det er ikke mulig å trekke et registreringsskjema etter det er sendt videre til beregning og utbetaling.

STRØMSTØTTE FOR PERIODEN 1.APRIL 2022 – MARS 2023

Videreføring av strømstøtteordningen for jordbruks- og veksthusnæringen

Det er bestemt at ordningen med strømstøtte for jordbruks- og veksthusnæringen forlenges ut mars 2023. Det er foreløpig ikke avklart hvordan regelverket eller registrering for strømstøtte for perioden april 2022 – mars 2023 blir. Vi oppfordrer deg til å følge med på Landbruksdirektoratets nettside. Der vil det legges ut informasjon så snart det er gjort avklaringer.

Hva med strømstøtte til jordvanning?
For dere som drar i gang vanningsanlegget nå etter 1.april så ble det avklart under behandlingen på Stortinget at strømstøtteordningen som videreføres også skal gjelde vanningsanlegg. Også fellesanlegg for jordvanning. Detaljer rundt ordningen er derimot ikke avklart og det er ikke noe sted ennå hvor man skal registrere disse strømmålerne.

Vi kommer tilbake med mer info så fort dette blir klart.

Vanning av stor gulrot til Findus Foto Birgitte Ringdal Brekke


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag