Støtte ordning for skogkulturoppdrag videreføres i 2014


13.03.14. I 2013 ble det etablert en ordning der skogsarbeidere og entreprenører kunne søke om tilskudd for å utføre ungskogpleieoppdrag hos andre. Ordningen videreføres med få endringer i 2014. Les mer hos Fylkesmannen.

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag