Støtte fra ordførere til bondeopprøret


Publisert: 13.05.2021

Det ble ikke forhandlinger mellom jordbruket og staten i år, det ble brudd. I en uke har bøndene markert seg og vært svært synlige i hele landet. Grasrota sa nok er nok. Bondehæren reiste seg. Og støtten uteble ikke. Tusen takk!

Av de mange støtteerklæringene som har strømmet mot bøndene, er ordførere som offentlig har gått ut og gitt sin støtte til bondeopprøret. I Vest-Telemark var de seks ordførerne kjapt på med sin støtte som ble delt i sosiale medier: «Bonden treng ei inntekt som svarar til arbeidet som blir utført. Det er viktig at vi har mange som vel å vere bonde, slik at kompetansen til å produsere mat på ulikt ressursgrunnlag ikkje blir svekka. Det er viktig for sjølvforsyningsgraden til Noreg og er ein del av vår beredskap».

Dette ønsker så klart lokallaga å gi tilbakemelding på! Lokallaga i Vest-Telemark inviterte til gårdsbesøk hos Erik Håtveit i Kviteseid. Det ble en god landbruksprat og enighet om at landbruksnæringa må prioriteres og trenger et kraftig løft.

F.v. Jon Rikard Kleven, ordfører i Vinje, Beate Marie Dahl Eide, ordfører i Seljord, Bjørn Nordskog, ordfører i Kviteseid, Hans Christian J Sogndalstveiten, Fyresdal BL, Trude Flatland, Vestfold og Telemark BL, Sverre Bakke, Vinje og Tokke BL, Erik Håtveit, Kviteseid BL.
F.v. Jon Rikard Kleven, ordfører i Vinje, Beate Marie Dahl Eide, ordfører i Seljord, Bjørn Nordskog, ordfører i Kviteseid, Hans Christian J Sogndalstveiten, Fyresdal BL, Trude Flatland, Vestfold og Telemark BL, Sverre Bakke, Vinje og Tokke BL, Erik Håtveit, Kviteseid BL.
Fyresdal BL møtte ordføreren i sin kommune ved en annen anledning. Fv. Leder i Fyresdal BL, Hans Chr J Sogndalstveiten, Erik Skjervagen ordfører i Fyresdal, Ole Kristian Bergve, Knut Nesland og Thomas Rekvik, alle fra Fyresdal BL.
Fyresdal BL møtte ordføreren i sin kommune ved en annen anledning. Fv. Leder i Fyresdal BL, Hans Chr J Sogndalstveiten, Erik Skjervagen ordfører i Fyresdal, Ole Kristian Bergve, Knut Nesland og Thomas Rekvik, alle fra Fyresdal BL.

I etterkant takket ordføreren i Seljord for initiativet på Facebook: Det er fint å treffast og snakke om utfordringane til ei så viktig næring! Vi står bak dokke òg støttar det vi kan! STÅ PÅ!!!!!

Nesten alle ordførerne har stilt seg bak bondeopprøret. Unntaket er Tinn i gamle Telemark. I gamle Vestfold er det kun ordføreren i Horten som støtter bøndene. Ordførere i Larvik, Sandefjord, Færder, Tønsberg og Holmestrand – les dere opp!

I Nome kommune ga ordføreren sin støtte i et møte initiert av Holla Bondelag. Sammen med elever fra Nome vgs avd Søve og medlemmer i bygdeungdomslaget, møtte bondelaget ordfører Bjørg Tveito Lundefaret og varaordfører Anders Hjelseth. Bondelaget la frem sin bekymring for næringa fremover og håpet politikerne ville ta med seg dette fram mot valget til høsten i sine respektive partier.

 

Leder i Holla BL Henrik Kjeldsen og leder i Lunde og Flåbygd BL Magnus Hartveit står her sammen med ordfører Bjørg Tveito Lundefaret og hører på appell og sang fra elever ved Nome vgs avd Søve.
Leder i Holla BL Henrik Kjeldsen og leder i Lunde og Flåbygd BL Magnus Hartveit står her sammen med ordfører Bjørg Tveito Lundefaret og hører på appell og sang fra elever ved Nome vgs avd Søve.
Elever fra Nome vgs avd Søve - framtida for norsk landbruk, de unge, er bekymret for om det er liva laga å være bonde.
Elever fra Nome vgs avd Søve – framtida for norsk landbruk, de unge, er bekymret for om det er liva laga å være bonde.

Tinn kommunes ordfører, Steinar Bergsland fra Høyre, er nok en hardere nøtt. Men det stoppet ikke Tinn Bondelag som fikk i stand et møte med ordføreren på torget i Rjukan. Med seg hadde bondelaget to sauebukker, Ragnar og Løskrutt. Sistnevnte er uten baller stakkar, men det er ikke bøndene, som snakker med STORE bokstaver om dagen. Bergsland fikk klar melding fra Tinn BL om at regjeringa ikke tar utfordringene i landbruket på alvor, og oppfordret han til å gi beskjeden videre. Samme dag delte han bilde av Ragnar og Løskrutt på sin Facebook-side, med beskjed til sjefen sin: “Kjære Erna! Disse to står nå utenfor rådhuset på Rjukan, med klar melding til Høyre ordfører’n i Tinn om å videreformidle budskapet til statsminister’n”. Aner vi en landbruksvennlig høyremann?

Ragnar og Løskrutt var med på leken, men var nok glad for å bli med bonden Hans T. Ørnes hjem. Teksten på plakaten: Erna mener visst at bondeyrket er dugnad. Tar du av deg disse, Steinar?
Ragnar og Løskrutt var med på leken, men var nok glad for å bli med bonden Hans T. Ørnes hjem. Teksten på plakaten: Erna mener visst at bondeyrket er dugnad. Tar du av deg disse, Steinar?

Vi blir så klart veldig glad for politikere som er engasjerte og aktivt støtter næringa, i for eksempel sosiale medier. Her kommer et utvalg:

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører i Midt-Telemark
Jeg støtter bondeopprøret. Bøndene må ha en inntekt det er mulig å leve av! Norsk mat er god, sunn og med lav bruk av antibiotika. Å produsere norsk mat i hele landet er en viktig del av beredskapen. Norsk mat er også bra for klima og miljø, bl.a. fordi kortreist mat gir mindre transport. Jeg sier ja til anstendig lønn for de som produserer maten vår!

Tor Peder Lohne, ordfører i Drangedal
I ettermiddag har eg vore med på kjør-sakte-aksjon med Drangedal og Tørdal Bondelag! Stort engasjement frå frustrerte bønder som opplever at staten ikkje verdsetter jobben dei gjør! Detta handlar om slike som Tarjei (7) og Trym (17) – om dei kan ha tru på ei framtid som bønder. Takk til alle bønder som pløyger, harvar, sår, gjødslar, slår, fôrar, treskar, transporterer, reparerer, engasjerer, og ellers holder liv i landet! Takk for maten!

Bengt Halvard Odden, ordfører i Hjartdal (AP)
Jeg har ikke for vane å lage opprør, selv om det store bondeopprøret i 1540 i Hjartdal har satt historiske sus i historiebøkene.
Nå er det likevel på sin plass å støtte #bondeopprøret21. Arbeiderpartiet mener det er behov for en kursendring i landbrukspolitikken.
Sentraliseringspolitikken som har vært ført under denne regjeringen har vært feilslått. For å sikre et bærekraftig landbruk må det ikke legges opp til store gjeldsopptak, urealistisk høye kvotetak og videre sentralisering som gjør problemene enda større. Det er bruk av lokale ressurser og landbruk over hele landet som må vektlegges, ikke stadig større gjeldsopptak som ikke lar seg forsvare over tid.
Distriktsjordbruket er under sterkt press. Sentraliseringen av jordbruket og næringsmiddelindustrien må stoppes. Vi må ta norske ressurser over hele landet i bruk til matproduksjon.
Vi trenger flere, ikke færre matprodusenter.
I Hjartdal er det prosentmessig flere innbyggere som bor på et gårdsbruk enn noen annen kommune i Vestfold og Telemark. Disse brukene skal ha rammevilkår for å drifte jorda på en bærekraftig måte, enten som små eller store produsenter!

Are Karlsen, ordfører i Horten AP
Jeg skal ikke blande meg inn i landsbruksoppgjøret, men jeg mener at vi må satse mer på å opprettholde matproduksjon i hele landet. Det siste året har med all tydelighet vist oss viktigheten av å kunne være mest mulig selvhjulpen. De som produserer maten må få betalt for jobben, og jeg er trygg på at vi som forbrukere og skattebetalere vil være villig til å betale det sikre matleveranser koster.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag