Støtte fra klimaorganisasjonene


09.05.14 Norges Bondelag satser i sitt krav til jordbruksforhandlingene på et klimasmart landbruk. Det får vi ved å utnytte alle arealer og ved å øke arealutnyttelsen. Det er en grunn til at det produseres korn i Vestfold og grass på Vestlandet. Denne produksjonsfordelingen gir totalt mest matproduksjon på norske ressurer. Bondelaget opplever nå støtte fra flere klimaorganisasjoner. – Listhaug har avlyst det grønne skiftet i landbruket,
skriver ZERO. Natur og Ungdom kaller Statens tilbud et hån.

Les om støtte fra klimaorganisasjonene hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag