Stortingsmelding om økt sjølforsyning og opptrappingsplan lagt fram


Publisert: 08.03.2024

 

– Auka sjølvforsyning er viktig for alle i Noreg. Sikker tilgang til mat i ei krise er ein avgjerande del av vår nasjonale beredskap. Med denne meldinga legg regjeringa fram ein strategi for auka sjølvforsyning og ein plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket. – Dette er det mest offensive jordbrukspolitiske dokumentet som er lagt fram på veldig lenge, sa landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) da han og næringsminister Jan Christian Vestre presenterte Stortingsmeldinga tidligere i dag.

Les hele Stortingsmelding 11 Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket på regjeringen.no

Meldinga får både ros og ris fra Bondelaget, og det vil bli jobbet hardt for å forbedre deler av det såkalte “tallgrunnlaget”

– Endelig er det kommet en opptrappingsplan! Vårt førsteinntrykk er at den har gode intensjoner, sier Hans Jørgen Olsen Røren, fylkesleder i Vestfold Bondelag . Han trekker fram at det er svært gledelig for korn- og grøntfylket Vestfold at det skal satses ytterligere på de produksjonene. Grovfôrproduksjonene skal også opprettholdes.

-Det viser at vi har en regjering som er villig til å satse på oss bønder. Samtidig er det forbedringspotensial i meldinga som Bondelaget skal jobbe hardt for å forbedre før Stortinget vedtar den, sier Olsen Røren.

-Norsk landbruk er og har vore, klare til å produsera meir mat. Men me treng ein betre økonomi for å få det til! Det seier også regjeringa. – på det punktet er me einige, siar Trude Flatland, fylkesleder i Telemark Bondelag.

-Skal Noreg bli meir sjølvforsynte må bønder ha inntekt og velferd på nivå med andre. Det talgrunnlaget regjeringa no har lagt fram er diverre ikkje nok til å gje oss bønder ei inntekt på nivå med andre. At bønder må jobba fleire timar per årsverk og ikkje oppnår nok avkastning på eigenkapitalen gjer at inntektsnivået ikkje kan samanliknast med ein vanleg lønsmottakar.

Veien videre blir nå at næringskomitéen skal behandle meldinga og legge den fram for Stortinget. Regjeringen er avhengig av støtte fra andre parti for å få flertall. Med rask behandling er det muligheter for at meldinga vedtas av Stortinget før årets jordbruksoppgjør.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag