Stortinget vil styrke jordvernet


22.03.14 Næringskomiteén på Stortinget deler Bondelagets bekymring om stadig mindre matjord i Norge og utfordrer regjeringen på jordvernstrategi.

Stortingets næringskomité ba torsdag regjeringen om å fremme forslag om jordvernstrategi i Norge. Komiteen viser til at det er stor vilje i befolkningen til et mer aktivt jordvern og at jordverndebatten ikke er et særnorsk fenomen. Europakommisjonen de siste årene har kommet med flere rapporter som understreker farene ved et svakt jordvern.

Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag