Stortinget har vedtatt utfasing av eksportstøtte innen 2020


21.01.16 Tirsdag ble det vedtatt at eksportstøtta skal bort innen 2020. Dette vil ramme Norges mulighet til å eksportere Jarlsbergost og vil omfatte 8 prosent av norsk melkeproduksjon. Regjerningen foreslo før jul at dette skulle gjennomføres innen 2019. -Det er positivt at Stortinget nå har vedtatt å utsette fristen til 2020, som er tidsperspektivet for utfasing vedtatt i WTO avtalen, sier nestleder i Vestfold Bondelag Harald Lie. Norges Bondelag
jobber nå for å få til kompenserende tiltak. – Det er bra, men først og fremst er det viktig at vi får et fungerende tollvern, slik at vi kan øke bruken av norsk melk til ost og youghurt som nå møter sterk konkurranse fra import, fortsette Lie. – Dette er et betydelig melkevolum som skaper verdier og sysselsetting i Norge, og bør opprettholdes på dagens nivå. Jeg håper å se gode tiltak allerede i neste års statsbudsjett!

Les mer om saken hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag