Stort oppmøte og godt engasjement på kornmøte!


Publisert: 04.02.2020

Korn- og frøutvalget i Telemark Bondelag arrangerte sist torsdag kornmøte på Bø Hotell. Med 53 fremmøtte må en kunne trygt slå fast at interessen for temaet var svært stor.

Forsamlingen fikk høre en engasjert direktør i Norske Felleskjøp, Eli Reistad, foredra om framtida for norsk produksjon av både fôrkorn og matkorn. Reistad pekte blant annet på at det framtidige behovet for norsk fôrkorn, avhenger veldig av markedet for norske husdyrprodukter. En nedgang i kjøttforbruk og forbruk av meieriprodukter vil redusere behovet for norsk korn til produksjon av kraftfôr. Det registreres en økt etterspørsel etter fôrhvete hos kraftfôrindustrien. Produksjonen av korn til kraftfôr må og i større grad tilpasses på kornslag og sorter.

Eli Reistad pekte også på at det totale forbruket av matkorn går ned. Det er likevel rom for en større produksjon av norsk matkorn. Det er svært viktig at matkornet holder en så høy kvalitet at melet gir gode bakeegenskaper. Det er behov for en større produksjon av vårhvete til mat enn det som er tilfelle i dag. Det er ikke rom for mer høsthvete enn ha som dyrkes i dag, da høsthvete bare i begrenset grad kan brukes til baking av brød. Direktøren i Norske Felleskjøp gav også uttrykk for at om lag 75 % av behovet for matkorn i Norge kan dekkes ved egen produksjon her til lands.

Det var stort engasjement blant de fremmøtte, som kom til uttrykk både i kommentarer og spørsmål.

Det ble fullt hus på kornmøte i Bø


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag