Storfekafè


Storfekafè onsdag 29. mars på Skjeestua


TINE fagrådgiver helse, veterinær Knut Ove Hennum:

Oppdatering om bekjempelse av BRSV og BCoV
Tips og råd med fokus på storfehelse i sommerhalvåret
Celletall og jurhelsesituasjon i melkeproduksjon (med fokus på beitesesongen)
Arr: Nortura, TYR Vestfold og Vestfold produsentlag

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag