Storfèkafè


Til

Melkeprodusenter og storfekjøtt produsenter i Vestfold

 

STORFEKAFÈ PÅ SKJEESTUA I STOKKE

Torsdag 20. september kl. 10:30

(kaffe og yoghurt fra kl. 10)

 

Tema: Dyrevelferd

Vi har en god dyrevelferd i Norge, – kan vi bli enda bedre?

Og – hvilke forventninger har forbrukeren ?

 

Veterinær Anne Hege Hunskaar Tajet vil innlede, i tillegg vil Kari Lise Breivik fra
TINE og Natalie Mørken fra Nortura orientere rundt temaet.

 
Servering av pølser fra Nortura , drikke og dessert fra Tine

Velkommen!

 

TINE Rådgiving og Medlem, Vestfold Produsentlag, Nortura og TYR ønsker sine
medlemmer velkommen!


 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag