Storfèdag


Storfèdag hos Kari-Mette og Nils Ole Kalager i Holmestrand.

Håvard Tajet frå GENO informerar om avlsframgang og mogleghetar med GS-verdiar (genomisk seleksjon= dyrets dna= faktiske egenskapar).

Varm mat frå Nortura, drikke og dessert frå Tine.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag