Storfè-kafè på Skjee-stua for både kjøtt og mjølk!


Kaffe og yoghurt kl.10.00, møtestart kl.10.30. Tema denne gonga er; livdyrhandel, smittevern og ID-merking med Nortura før lunsj, og mjølkekvalitet ved beiting/ i sommarmånadane med TINE etter. Distriktssjef (sjefen til våre rådgjevarar i TINE), Sigbjørn Haslemo informerar om rådgjevar-apparatet her.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag