Store forventninger til årets jordbruksforhandlinger!


Publisert: 07.04.2021

Store forventninger til jordbruksforhandlingene 2021

En framtidig robust og bærekraftig norsk matproduksjon er avhengig av at bonden har inntektsmuligheter som er sammenlignbare med andre grupper i samfunnet. Driftsgranskinger fra 850 gardsbruk viser en jordbruksinntekt i 2019 på kr. 300 000 (vederlag til alt arbeid og egenkapital pr. årsverk). Til sammenligning viser tall for inntektsoppgjørene en gjennomsnittslønn for lønnsmottakeren i 2019 på kr. 570 000. (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene)

Koronapandemien har satt et sterkt preg på hele det internasjonale samfunnet i året som er gått. Matproduksjon ble tidlig vurdert som samfunnskritisk virksomhet. Norske bønder har også i denne perioden levert på det oppdraget de har; å produsere trygg og næringsrik mat til den norske befolkning.

Det er flere årsaker til at matproduksjonen er opprettholdt. Den er variert og foregår på et mangfold av gårdsbruk over hele landet. Bonden og ansatte i næringsmiddelindustrien har tatt regler og råd om smittevern på alvor. Det har bidratt til lite smitte.

Norsk landbruk har mange oppgaver utover det å produsere mat. Vedlikehold av flotte kulturlandskap, opprettholdelse av bosetting og ringvirkninger for annet næringsliv er eksempler på slike oppgaver. Årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag vil likevel understreke at produksjon av nok mat som er trygg å spise, er landbrukets oppgave nr. 1.

En variert matproduksjon, som foregår på gårdsbruk over hele landet, har også en viktig beredskapsfunksjon. Det erfarte det norske samfunnet under tørkekrisen i 2018 og det opplever vi nå under den pågående pandemien. Denne beredskapsfunksjonen er viktig å bevare og styrke for framtidige kriser. Årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag mener det er en funksjon på linje med landets militære forsvar. For å bevare den må vi sikre rekruttering til yrket.

Bonden er selvstendig næringsdrivende med ansvar for egen inntekt. Jordbruksforhandlingene er forhandlinger om inntektsmulighet for bonden. Det er dessverre  et stort inntektsgap mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Dette inntektsgapet bidrar til lav rekruttering til yrket og til at bønder velger å forlate næringa.

Det er store forventninger fra en samlet næring til årets jordbruksoppgjør. Årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag  forventer at regjeringen med statsminister Erna Solberg i spissen bidrar til et jordbruksoppgjør som reduserer inntektsgapet mellom bønder og andre grupper  kraftig. Det vil være avgjørende for å sikre et  norsk landbruk som leverer enten det er normal tilstand eller mer krisepregede forhold.

Aslak Snarteland

Leder Vestfold og Telemark Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag