Storbonde skeptisk til ekstra millionstøtte


17.04.15. Storbonde Bernt Freberg på Nøtterøy tviler på at den enorme økningen i statstilskudd til storbøndene er bra for matproduksjonen i Norge. Han får støtte fra flere storbønder og “tilskuddsvinnere” i Vestfold.

Les mer hos Østlands-PostenALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag