Stor takhøyde på Lederkonferansen i Norges Bondelag


25.08.15 Denne uka møttes topptillitsvalgte i Norges Bondelag og samvirkene til den årlige Lederkonferansen for å legge strategier for arbeidsåret. Fra Vestfold deltok fylkesleder Thorleif Müller og organisasjonssjef Elin Røed. Dette møtet markerte også starten på arbeidet med nytt næringspolitisk program 2016-2020. Det var stor takhøyde og til tider høy temperatur i debatten, noe som ble satt stor pris på i en fase med
høyttekning om vanskelige saker framover. Venstres leder Trine Skei Grande deltok også på en del av konferansen.


Aktiv debatt 

Fylkesleder Thorleif Müller (se bildet under) var offensiv og den første på talerlista i debatten. Han understreken viktigheten av de pågående Art 19-forhandlingene med EU (om handelsavtale med landbruksvarer). Tollvernet er det viktigste for hele norsk landbruk, uansett produksjon. Müller tok også opp at bøndene og Bondelaget må være mer opptatt av produkter der det er store markedsmuligheter, og nevnte epler, plommer og jordbær spesielt.
Her må det pekes på muligheter og i tillegg satses på forskning og sortsutvikling.

 

Lederkonferansen Norges Bondelag 2015, Thorleif Müller holder innlegg

 

Korn – og kraftfôr 

En av de vanskelige debattene i norsk landbruk er forholdet mellom kornøkonomien og kraftfôrprisen. Her kom det mange forslag og tanker som skal tas med videre. Det var stort fokus på at også andre ting en kornpris kan bedre kornøkonomien. Litt av det som ble foreslått:

 • Stort behov for investeringsmidler til korntørker – dempe risiko
 • Investeringer i jord – ulike former for jordfond
 • Øke satsene på grøftetilskudd
 • “Småskiftetilskudd”

Det ble understreket at i tillegg til dette må lønnsomheten per kg bedres.

 

Lederkonferansen Norges Bondelag 2015, Trine Skei Grande (V) deltok

 

God dialog med Venstre 

Trine Skei Grande (bilde over) satte tydelig pris på å bli invitert til lederkonferansen. Det er flott når politikere kan få god tid til å gjøre rede for det de mener. Spørsmål til Grande fra salen var også mange, og hun svarte tydelig og godt på dem. Venstres leder trakk fram mange områder hun mente det bør bygges en allianse mellom Norges Bondelag og Venstre:

 • Jordvern
 • Arealeffektivitet, god samhandling mellom by og land
 • Urbant landbruk, betyr ikke noe for matproduksjonen, men betyr mye for befolkningens forståelse
 • Klimavennlig landbruk, ikke “diesel-landbruket” som har blitt et begrep
 • Mattrygghet
 • Må ha en viss andel økologisk
 • Småbedriftspolitikk

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag