Stor støtte til jordvernoppropet


07.11.15. Oppropet Stopp nedbygging av matjorda -nå! samler underskrifter over hele landet. Norges Bondelag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Bygdekvinnelag, Spire, Norges Naturvernforbund og flere organisasjoner har både nasjonalt og lokalt gått ut og utfordret sine medlemmer til å skrive under. -Svært gledelig og ikke minst viktig at vi gjennom oppropet kan gi et
tydelig signal til Stortinget om at matjord må tas bedre vare på i ny jordvernstrategi, sier initiativtaker Vidar P. Andresen i Jordvern Vestfold 


Stopp nedbygging av matjorda

Gi din underskrift til Stortinget for bedre vern av matjorda!

 

Jordvernorganisasjonene i Norge har dratt i gang underskriftskampanjen Stopp nedbygging av matjorda – nå! -Vårt mål er at minst 5000 signerer oppropet som vi har tenkt å overlevere til Stortinget før næringskomiteen avgir sin innstilling til ny nasjonal jordvernstrategi . Skal vi nå målet må alle landets matjordvenner klikke seg inn
på oppropet, skrive under og dele det med sine venner, sier Vidar P. Andresen, leder i Jordvern Vestfold. 

 

Han kan gledelig nok registrere at mange allerede har signert og at underskriftene kommer fra hele landet. Det er også mange organisasjoner som støtter oppropet og som oppfordrer sine medlemmer til å signere.

 

Vidar Andresen, leder i Jordvern Vestfold

Vidar P. Andresen, leder i Jordvern Vestfold 

 

-Nye boliger på matjord bør være et ikke-tema i ei steinrøys som Norge. Til det er bevaring av matjorda hos oss for viktig. Vi kan etter min mening ikke ta sjansen på enda større import av mat i våre usikre tider med økt befolkning og et klima i endring, sier en engasjert Andresen.

 

Stortingets behandling av ny jordvernstrategi. 

Siste nytt nå er at næringskomitéen har utsatt behandlingen en uke til torsdag 19.november. Regjeringa foreslår å opprettholde målet på maksimalt 6000 dekar omdisponert dyrket mark i året. Dette er  tall Stortinget må redusere i sin behandling. – Vi må gi «småpartiene» mot til å stå på helt inn og Ap vissheten om at de har støtte for å  stramme inn. Det må bli slutt på å
bygge boliger på god matjord. Derfor startet vi underskriftsaksjonen med et krav om stopp i nedbygging av matjorda.  SKRIV under oppropet til Stortinget hvis du ikke allerede har gjort det! er den klare oppfordringen fra Vidar P. Andresen i Jordvern Vestfold.

 

Vestfold Bondelag og mange andre organisasjoner har valgt å oppfordre sine medlemmer til å skrive under på oppropet

Thorleif Müller Kravet 2015

– Jordvern er like mye en sak for forbrukeren som for oss bønder, men vi ønsker å være tydelige på at det å ta vare på matjorda er en forutsetning for at vi skal kunne klare å øke matproduksjonen slik Stortinget har bestemt. Derfor har vi oppfordret alle våre medlemmer til å støtte oppropet som jordvernforeningene har dratt i gang, sier Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag. Denne oppfordringen har også gått
ut fra Norges Bondelag sentralt.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag