Stor skuffelse over statens tilbud i forhandlingene


Publisert: 05.05.2023

Det er stor avstand i tetting av inntektsgap mellom jordbrukets krav og statens tilbud. – Jeg er veldig skuffa over Statens tilbud, sier leder i Vestfold Bondelag, Hans Jørgen Olsen Røren.  – Dette gir helt feil signaler til bønder som ønske å fortsette å produsere mat.

Staten la i dag fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret. Det er et svar på kravet fra Norges Bondelag på vegne av jordbruket, om et betydelig inntektsløft og konkrete grep for å få med bonden over hele landet.

– Kravet vårt legger til rette for optimisme og matproduksjon i hele landet, det kan ikke tas for gitt. Tilbudet viser en vilje til å redusere inntektsgapet, men avstanden er stor. Det må mer til for å gi bonden framtidstro, sier Røren. – Her i Vestfold er vi nærme et attraktivt arbeidsmarked som gjør at bonden kan velge bort å produsere mat.

Kravet fra Norges Bondelag på 6,9 mrd.kr. prioriterte tetting av inntektsgapet mot andre grupper med 120.000 kr. per årsverk. Statens tilbud på 3,3 mrd.kr. legger opp til å redusere inntektsgapet med 40.000 kr, det samme som fjorårets avtale. Bondelaget krever i tillegg en kompensasjon på 888 mill.kr. for mindre inntekt i 2023 enn det fjorårets oppgjør la til grunn, noe staten støtter.

Savner satsing på matkorn

– Hvis regjeringen mener det de sier om å satse mer på beredskap og økt selvforsyning, sender de nå feil signaler til landets kornprodusenter, sier Hans Jørgen Olsen Røren som selv er kornbonde i Tønsberg.

I statens tilbud vil de redusere kornprisen, og hele inntektsøkninga til kornbonden er basert på en forventning om redusert gjødselpris.

– Reduserte kostnader er like viktig som økte inntekter, men det gir mye større usikkerhet og risiko. Energi- og gjødselprisene har variert mye de to sist åra, sier Røren. – Nå trenger vi trygghet for en sårbar produksjon i en urolig tid.

Det handler om landbruk i hele landet

I kravet fra Bondelaget er det lagt stor vekt på hvilket landbruk vi skal ha i framtida. Blant annet gjennom en satsing på melk, på landbruk i Nord-Norge, bedre velferdsordninger og utvikling mot et mer bærekraftig og klimavennlig landbruk.

– Vi trenger trygge arbeidsplasser, bosetting i hele landet og levende bygder, fortsetter Røren. – I årets oppgjør må vi fortsette den opptrappinga vi så vidt starta på i fjorårets oppgjør. Skal det være attraktivt for nye å komme inn i næringa, så er en akseptabel inntekt og gode velferdsordninger avgjørende.

Veien videre

Nå skal vi i Bondelaget lese tilbudet nøye, og vurdere grundig hvordan det slår ut for bøndene og norsk matproduksjon framover.

– Vi ser jo at det også er positive elementer i tilbudet, som satsing på velferd og økning på regionale miljømidler til oppfølging av Helhetlig plan for Oslofjorden.

På bakgrunn av gjennomgangen vil forhandlingsutvalget i Norges Bondelag beslutte om det er grunnlag for å gå i forhandlinger med staten eller ikke.

Fakta om den økonomiske rammen

Jordbrukets krav er på 6,9 mrd.kr. og statens tilbud er på 3,341 mrd.kr.

Kontaktpersoner:

Leder i Vestfold Bondelag: Hans Jørgen Olsen Røren, jolser@online.no  913 19356


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag