Stor interesse for solstrøm på låvetak


04.12.18 Det møtte opp 60 bønder da Vestfold Bondelag og Vestfold Klima- og energiforum inviterte til fagdag om solstrøm. Simen Bergan (bildet) er prosjektleder for “Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold – fase II”. Han skal følge opp fem gårdsbruk på vei til strømproduksjon på eget låvetak, og dele noe av denne kunnskapen med alle bønder. Kort sagt er lønnsomheten avhengig av at du har behov for strømmen
selv, og støtteordninger (som fra Vestfold Fylkeskommune) er avgjørende for de fleste som vil investere i solceller. Gikk du glipp av fagdagen? Det er kveldsmøte i Tjølling om samme tema onsdag 5. desember. Se program og påmelding.


Hos Vestfold Klima- og energiforum ligger presentasjonene fra fagdagen til nedlasting.

 

Sol 291118 Forsamlingen

Det var fullt i amfiet på Gjennestad. Det var en stor overvekt av menn tilstede. Er de mer interessert i strøm?

 

Sol 291118 Roar Søndreeng fra Skagerak Nett

Skagerak Nett AS 

Roar Søndreeng fortalte om hva du må passe på når du skal instrallere solceller. Store anlegg kan utløse anleggsbidrag dersom nettet i området ikke er dimensjonert stort nok. Hans råd var å snakke med en elektroinstallatør før du kjøper solcelleanlegg. Skagerak har nå 23 næringskunder som er plusskunder. Det vil si at de også produserer strøm til salg på nettet. Halvparten av disse er nye nå i 2018,
og Søndreeng regner med at dette bare er begynnelsen. Skagerak Nett betaler spotpris for strømmen. Noen strømselskaper betaler mer for solstrøm, men så langt vi har oversikt over, gjelder dette bare for privatkunder eller et svært begrenset volum.

Sol 291118 Benjamin Myklebust Rød Vestfold Klima og energiforum

Vestfold Klima- og energiforum 

Daglig leder Benjamin Myklebust Rød snakket om satsing på solstrøm i Vestfold.  -Interessen for sol blant bønder er overraskende stor! sa Rød. -Min hypotese er at bønder, som næringsdrivende har lettere for å dra nytte av solstrømmen enn folk flest som drar sin vei når sola skinner. Samtidig har de et mer langsiktig perspektiv på investeringene enn næringslivsfolk generelt.

Når det gjelder støtteordninger faller små bedrifter, som bønder, mellom to stoler. Vestfold Fylkeskommune har derfor prioritert landbruket i sin støtteordning “Klimatiltak i Vestfold”. Flere bønder har fått støtte til solcelleanlegg i 2018, og det er bestemt at ordningen skal videreføres i 2019. Les
om ordninger for 2018 her.

Bejamin Myklebust Rød har skrevet en kronikk om bønder og solstrøm som har stått i flere Vestfoldaviser.

Se kronikken her (krever innlogging i en av vestfoldavisene)

 

Sol 291118 Harald Moskvil viser timesforbruk

Harald Moskvil er bonde på Nykirke og han installerte solceller på låvetaket i januar. Siden han kombinerer dette med et biobrenselanlegg, har han kommet inn under støtteordningen til Innovasjon Norge. Moskvil fortale om sine praktiske erfaringer og økonomien.

 

Sol 291118 Saga Energy og BlueTec

Leverandører 

Det er nå mange leverandører av solcelleanlegg. På dette møtet hadde vi invitert Saga Energy (Jan Erik Vikeså, til venstre) og BlueTec (Olav Hunshammer).

Sol 291118 Simen Bergan prosjektleder

 

Vestfold Bondelags prosjekt “Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold – fase II”

Simen Bergan er prosjektleder. Han refererte kort fase I i prosjektet og anbefalte alle å lese rapporten som kan lastes ned her. I fase II følger han opp fem gårdsbruk som har eller skal installere solcelleanlegg. Han skal se på dimensjonering, forbruk og produksjon, økonomi og støtteordninger. Ved prosjektets slutt (høsten 2019) håper
vi på å ha samlet mye nyttig informasjon som andre bønder kan ha nytte av. Simen Bergan avluttet med en oversikt over leverandører og tips til deg som bonde.

 

Gikk du glipp av fagdagen?

Ny mulighet onsdag 5. desember kl 18.00 på Bøndenes Hus i Tjølling

Se program og påmelding


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag