Stor interesse for kornmøtet


10.03.14 På det årlige kornmøtet som ble arrangert forrige uke, var det hele 99 personer som møtte. Jon Randby fra Fylkesmannens landbruksavdeling innledet om utviklinga i kornproduksjonen i Vestfold. Dette var et fint bakteppe for kveldens hovedforedraget ved Anders Rognlien fra Yara. Han snakket om mulighetene for å øke kornavlingene. Han la vekt på økt kunnskap både om agronomi og driftsledelse.  


Kornmøte 050314 1

Vi talte 99 frammøtte i salen

Kornmøte 050314 2

Det var stor interess for innleggene.

Kornmøte 050314 3

Anders Rognlien er rådgiver i Yara om snakket om mulighetene for å kunne øke avlingene.

Kornmøte 050314 8

Ingvild Evju fra NLR Viken snakket om hønshirse som regnes for verdens tredje verste ugrass.

 

Jon Randby tok for seg utviklinga i kornproduksjonen i Vestfold. I Vestfold er kornproduksjonen redusert fra 150–160 000 tonn på starten av 1990 tallet til ca 100 000 tonn de siste årene. Kornarealet er redusert fra 310 000 da til ca 240 000 da i den samme perioden. Kornavlingene pr da har også gått noe ned selv om nye sorter skulle bidratt til en økning.

 

Christian Thunes fra Felleskjøpet Agri snakket om industriens behov for kornkvalitet. Fra Jon Erik Knotten i Vestfold Kontraktdyrkerlag ble det orientert om situasjonen rundt åkerbønner.

 

Kornmøte 050314 4

Diskusjonene gikk livlig i pausen.

Kornmøte 050314 5

Kornmøte 050314 6

 

Kornmøte 050314 7

 

Møtet ble arrangert av NLR Viken, Vestfold Bondelag og Fylkesmannens Landbrukavdeling.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag