Stor interesse for klimaråd!


Publisert: 05.04.2024

Det har vært aktivitet i begge fylker i Klimasmart Bonde prosjektene. I Telemark har flere lokallag fått besøk av prosjektleder, og i Vestfold har det vært klimakalkulatorverksted. I tillegg har prosjektene arrangert et lunsjwebinar om klimasmart traktorkjøring. 

Klimakalkulatorverksted
Mandag 4. mars arrangerte Klimasmart Bonde Vestfold gratis klimakalkulatorverksted på Grønt Fagsenter, Gjennestad. Det var leid inn ekspertise fra NLR, klimarådgivere Kari Tjentland og Svein Ivar Ånestad.

Møterommet var fylt opp til randen med 20 deltakere som ønsket å lære mer om klimakalkulatoren, logge seg på og få mer konkret info om betydningen av innholdet for sin egen produksjon. Alle fikk logget seg inn på klimakalkulatoren denne kvelden og er nå i gang med både egenregistreringer og innhenting av automatiske data.

Det var så stor pågang så det blir satt opp et lignende kurs til høsten.

Stinn brakke på Gjennestad
Stinn brakke på Gjennestad
Vellykka lunsjwebinar
Vellykka lunsjwebinar

 

Lunsjwebinar
Torsdag 7. mars inviterte Klimasmart Bonde prosjektene i Vestfold og Telemark til et nytt lunsjwebinar. Denne gang var tema Klimasmart traktorkjøring. Rådgiver Åsmund Langeland fra NLR ga tips om hvordan man kan spare diesel på egen gård.

I første rekke handler dette om å være bevisst egen kjøring og kjøremønster, all unødig kjøring bør unngås. Det er mye å hente på små justeringer i kjøreteknikk og ikke minst godt vedlikehold av traktoren. Kort oppsummert fra Langeland; slipp opp gassen, kjør på litt tyngre gir, ha en kritisk holdning til hva du gjør og gjør bare det du må for å oppnå det resultat du ønsker. Begrens innsatsfaktorene så sparer du kostnader.

Fikk du ikke med deg webinaret kan det sees her.

Temakvelder i Telemark
Prosjektleder Eivind Vrålstad besøkte Heddal Bondelag og Gransherad Bondelag 28. februar og Drangedal og Tørdal Bondelag 21. mars. Han fortalte om prosjektet og fokuserte spesielt på sammenhengen med god agronomi og klimatiltak.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag