Stor interesse for grøfting i Hedrum


13.03.18 Drøyt 40 møtte fram på Hedrum Bygdetun da Hedrum Bondelag og prosjektet “Kornsatsing i Vestfold” inviterte til åpent møte. Tema var grøfting og tiltak for å unngå erosjon. Foredragsholdere var Torgeir Tajet fra NLR Viken og Einar Kolstad fra Landbrukskontoret i Larvik. Landbrukskontoret stilte med fullt mannskap, noe lokallaget setter pris på!


“Grøftemøte” i samarbeid med prosjektet “Kornsatsing i Vestfold”

 Grøftemøte i Hedrum Foto: Olav Nordheim

Torgeir Tajet, NLR Viken, Torstein Lie, leder i Hedrum Bondelag og Einar Kolstad, landbrukskontoret.

 

Grøftemøte i Hedrum Velkommen! Foto: Olav Nordheim

Leder i Hedrum Bondelag, Torstein Lie, ønsket velkommen til drøyt 40 frammøtte på Hedrum Bygdetun. Som en kort innledning holdt Oddbjørn Rød et innlegg om bærekraftig økning av kornavlingene i Vestfold. Han har en deltidsstilling som prosjektleder i Vestfold Bondelag, og målet er å øke kornproduksjonen, spesielt på hvete. Det blir kurs, markvandringer, fagturer og temakvelder, og det toppes med en “avlingskamp” på høsthvete
i tida framover.

 

Torgeir Tajet tok for seg vannets egenskaper, jordstruktur, jordpakking, forundersøkelser og gjennomføring av jobben med drenering. Krydret med faglige råd om gravemønster, dekkematerialer, rørtyper og dimensjonering. Konklusjonen er at grøfting er avgjørende for å oppnå god avling med god kvalitet, og for minimere pakkeskader fra tung redskap.

 

Grøftemøte i Hedrum God stemning  Foto: Olav Nordheim

Kjempebra fremmøte og god stemning i Hedrum!

 

Einar Kolstad viste eksempler på erosjonsskader, og tok for seg kantsetting av bekker, anlegg av fangdammer og etablering av samlekummer for å hindre kanterosjon fra overflatevann. Myndighetenes erkjennelse av viktigheten i disse temaene har utløst relativt romslige øknomiske bidrag, og det er gode muligheter for den som vil satse på gode avlinger i framtida!

 Grøftemøte i Hedrum Innlederne og møteleder  Foto: Olav Nordheim

Innlederne fikk hver sin “Godt drikke”-bok for sine innlegg.

 

Takk til Tormod Næss for tekst og til Olav Nordheim for bilder!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag