Stor interesse for godt bondevett


29.11.13 Over 90 personer stilte opp på møtet “Bonde i medgang og motgang” som ble arrangert på Gjennestad 27. november. Det er tydelig stor interesse for temaet psykisk helse i landbruket. Deltagerne ble utfordret både til å tenke over hvordan en kan ta vare på seg selv, og hva en kan gjøre hvis venner eller kollegaer sliter.


salen bakfra stort

 

Psykolog Trond Løkling fikk god kontakt med deltagerne

 

Hva er spesielt ved bondens hverdag?
Psykolog Trond Løkling fortalte at det som er bønders største styrke, kan også bli bondens svakhet. -Jeg opplever at bønder er veldig selvstendige, sa Løkling. Som gruppe er bønder mer robuste og hardføre enn resten av befolkningen. De er ressurssterke og tar ansvar, men dette gjør også at de har en holdning om at de skal klare seg selv. Det kan derfor være vanskelig for noen bønder å
spørre om hjelp, enten det er til praktiske eller menneskelige ting.

 

Å ta vare på seg selv
Det er viktig å sette inn tiltak som styrker den psykiske helsa på et tidspunkt der alt er bra. For å kunne forebygge lanserte Løkling “Bondens 5 om dagen”:
•Gjør noe sosialt
•Ta en pause
•Ta initiativ
•Gjør noe du liker
•Søvn og mat

Fra salen kom det innspill om at det er kan være spesielt viktig for bønder å ta seg pauser. -Arbeidet på en gård er slik at du aldri blir ferdig, ble det sagt. Derfor er det viktig å se på det en har fått gjort, og ikke bare fokusere på det en ikke rakk.

Å være et medmenneske
Noen ganger har mennesker det så trøblete at det trengs profesjonell hjelp. Men vi ble oppfordret til å tørre å bry oss. Alle kan være et medmenneske, og det må vi ikke gjøre til noe vanskelig. Det er mange måter å gi støtte på. Løkling nevnte:
•Emosjonell støtte (omsorg, trøst)
•Vurderingsstøtte (ærlige tilbakemeldinger, tørre å
si ifra)
•Informasjonsstøtte

•Instrumentell støtte (praktisk hjelp)

 

Foredragsholdere tilslutt

 

Fra venstre org sjef Elin Røed, Psykolog Trond Løknling, kretsleder i Nortura Trygve Aanestad og møteleder Ingrid Terum

 

Det handler om å dele det gode bondevettet
Møtet var arrangert som en del av et nasjonalt prosjekt om psykisk helse i landbruket. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbrukets HMS-tjeneste har utviklet en egen nettside om temaet. Nettstedet er finansiert ved hjelp av sentrale bygdeutviklingsmidler. Gjennom nettstedet vil de øke oppmerksomheten og bevisstheten omkring hva som kan være med på å gjøre en forskjell i bondens hverdag. Gå
til nettsida godtbondevett.no

 

“Pilot-møte”
Dette møtet var det første i sitt slag. Arrangørene var derfor spente og ble overveldet av det gode oppmøtet. De var også imponert over alle de gode innspillene som kom fram i dialogen med salen. Deltagerne fikk utdelt evalueringsskjema og fikk ellers god mulighet til å gi tilbakemeldinger på opplegget. Arrangørene tar med seg erfaringene fra Vestfold når slike møter skal gjennomføres i andre fylker.

 

P%20PL~1

 

Her gjøres det klar for servering av pølser til over 90 personer


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag