Stor etterspørsel etter gnagerkurs


Publisert: 18.10.2020

Interessen for kurs i bruk av smågnagermidler har økt kraftig i høst, i takt med at musebestanden har skutt i været. Nå har NLR satt opp nye kurs.

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler. Det er etablert en ordning slik at bønder som har autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler, kan ta et tilleggskurs for bruk av enkelte smågnagermidler på egen eiendom.

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Kurs i Vestfold. Vindfjelltunet i Lardal. Heldags 31. oktober
Kurs i Telemark, Seljord. Fordelt på to kvelder 10. og 17. november
Kurs i Telemark, Skien. Heldagskurs 24. november
Kurs i Vestfold. Skjee-stua, Stokke 12. desember.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag