Stor avstand mellom krav og tilbud


04.05.16 – Regjeringa er ikke villig til å satse på landbruk over hele landet, sier Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag. – Tilbudet kutter i budsjettmidler til jordbruket, og dette styrker ikke gjennomsnittsbruket. Nå skal vårt forhandlingsutvalg gå gjennom tilbudet fra staten og vurdere om det er grunnlag for forhandlinger.


Kravet fra oss i jordbruket legger opp til å redusere inntektsavstanden mellom bonden og andre grupper.  Regjeringa foreslår å kutte i overføringene og en økning i inntektsmuligheter på kr 6200, noe som er bare halvparten av andre yrkesgrupper som har en beregnet vekst på 16 100 kroner. Dermed øker avstanden.

 

Storfe og korn Vi er fornøyd med at staten følger oss ved å prioritere storfe og korn som det er gode markedsmuligheter for. Men denne satsingen har en bakside slik tilbudet ligger nå.

 

– Tilbudet kutter i tilskuddet til grassproduksjon i Vestfold. Dette bedrer relativt sett økonomien for kornet. Men hele Vestfold er ikke egnet til korn og dette blir lite målretta. En større økning i kornpris hadde vært en bedre medisin.

– Regjeringens satsing på storfekjøtt prioritere sterk de tunge kjøttferasene på bekostning av kjøttproduksjon på kombinasjonskua. Vi trenger begge deler, og melk og kjøtt fra samme dyret er den mest klimavennlige måten å produsere storfekjøtt på.

 

Svarer ikke på vårt tilbud Jordbrukets krav har en hovedsatsing på mangfoldet av små og store bruk i hele landet, og vi vil prioritere tilskudd til gjennomsnittsbruket. Statens tilbud kalles «struktur-nøytralt», noe som vil fortsette ensrettinga mot stordrift.

 

– Stortinget ønsker et miljøvennlig, bærekraftig og framtidsrettet norsk landbruk med store og små bruk i hele landet. Dette tar ikke regjeringen hensyn til i sitt tilbud. Dette er en fortsatt ensidig satsing på store bruk.

 

Vil vurdere tilbudet 


 

Nå skal vårt forhandlingsutvalg gå gjennom tilbudet fra staten. Et tilbud med kutt i budsjett er et krevende utgangspunkt.

 

Thorleif Müller og Harald Lie gjennomgår statens tilbud Foto Amund Kind

Fylkesleder Thorleif Müller og nestleder Harald Lie gjennomgår Statens tilbud


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag