Stor aktivitet i lokallaga


19.02.19. Det foregår mye godt arbeid i lokallaga i Vestfold nå om dagen! Det er fagmøter, jentekveld, innspill til jordbruksforhandlingene og mye mer.  Blant annet har vi fått bilder og omtale fra møte om vanning i Hedrum, og fra møte om Jordbruksforhandlingene i Hof. I Vestfold har 15 av 18 lokallag sendt innspill til arbeidet foran Jordbruksforhandligene, noe vi er veldig fornøyd med.


Fra Hedrum Bondelag: 

 

Hedrum Bondelag. Medl.møte om vanning febr. 2019

 

Etter forrige sesong med evigvarende perfekt badevær, var det mange som fikk økt interesse for optimal vannbalanse i kulturene våre. 

 

Hedrum bondelag inviterte derfor Morten Freberg fra Børdrene Freberg til temakveld om vanning tirsdag 5. februar. 

 

Morten holdt et flott innlegg der vi både lærte mye nyttig teori rundt optimal vannbalanse i ulike kulturer, og fikk noen tips om utstyr som kan bidra til dette. Ca. 20 medlemer fulgte interessert med, og har gode forutsetninger for å møte en ny flott sommer. 

 

På møtet var også Einar Kolstad fra landbrukskontoret som informerte om hvordan kommunen og Innovsjon Norge satser på vanning, blant annet gjennom støtte til både rehabilitering og nybygging av pumpeanlegg. 

 

Styret i Hedrum Bondelag takker både Morten Freberg, Einar Kolstad og egne medlemmer for en bra kveld!

 

 

Fra Hof Bondelag: 

 

Vi hadde et veldig hyggelig møte for å gå gjennom studieheftet foran jordbruksforhandlingene.

Det var fire fra styret og seks medlemmer på møtet. Vi gikk i gang med studieheftet samtidig som pizzaen ble bestilt. I mellomtiden var det kun kaffe, brus og Twist å fylle påsan med:)

Vi begynte med temaet korn og fortsatte med de næringene som var mest aktuelle for landbruket i Hof.

Så kom lokkematen for kvelden som var pizza fra Hof kro og kaffe, veldig moro å arrangere møte når en får skryt av maten samtidig som det er god stemning rundt bordet.

Etter at påsan var fylt holdt vi på godt utover kvelden for å komme igjennom flesteparten av temaene.

Vi hadde meninger om det meste, og ikke alle steder passet det med et kryss så noen kommentarer ble det.

Bærekraftig landbruk, selvforsying og matsikkerhet var viktig.

Vi fikk gode tilbakemeldinger på møtet, om det var maten eller studieheftet de var mest fornøyd med er fortsatt uvisst. 😉

 

Hof Bondelag. Innspill til Jordbruksforhandlingene 2019

 

Takk til Torstein Lie og Petter Åsberg Kjennerud for tekst og bilder!

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag