Stor aktivitet i Lardal Bondelag i sommer


06.10.18. Mange lokallag har hatt høyt aktivitetsnivå i sommer og høst.  Et av disse er Lardal Bondelag som serverte skolelunsj til 6. klasse i mai, og både arrangerte Landbruksspillet for 10. klasse, og organiserte plastinnsamling i juni.


Onsdag 16. mai serverte Lardal Bondelag lunsj til 6. klasse på Lardal barneskole. Dette er blitt en tradisjon, og elevene er like forventningsfulle hvert år. Også i år fikk de servert en lunsj bestående av hovedsakelig gode norske råvarer, som selvfølgelig falt godt i smak hos ungene. Etter lunsjen ble det tid til en quiz som omhandlet landbruket generelt, og Lardalslandbruket spesielt.

 

Lardal Bondelag. Skolelunsj 2018 2

 

Lardal Bondelag. Skolelunsj 2018 1

 

 

15. Juni arrangerte Lardal bondelag landbrusspillet for 10.klasse ved Lardal ungdomsskole. Det å være bonde for en dag var spennende og lærerikt, og mange lærte mye av dette. I oppgaven kan elevene velge mellom å drive med konvensjonell melkeproduksjon, økologisk melkeproduksjon og kombinertbesetning med gris og korn. Elevene går sammen i grupper, og går igjennom mange av realitetene som vi bønder gjør. Alt fra produksjonsinntekter og tilskudd,
til vanlige driftsutgifter og uforutsette utgifter. Etter at dagen var omme håper vi at de fleste hadde fått et litt annet inntrykk av landbruket. I pausen så ble det servert pølser, noe som også var et gledelig avbrekk fra en ellers kjedelig matpakke.

 

Lardal Bondelag. Landbruksspillet 2018. Bordet.

 

Lardal Bondelag. Landbruksspillet 2018. Klassen

 

 

 

Lørdag 9. Juni fant de også tid til organisere innsamling av landbruksplast for sine medlemmer. Også i år kom det inn mye plast, noe som er et positivt signal. Omtrent 20 driftsenheter leverte denne dagen plast til resirkulering. Det ble samtidig servert kake og kaffe, slik at de som hadde tid kunne stoppe å slå av en prat med naboen eller en annen kollega.

 

Lardal Bondelag. Plastinnsamling 2018. Fylling av container.

 

Lardal Bondelag. Plastinnsamling 2018. Aktivitet.

 

Lardal Bondelag. Plastinnsamling 2018. Innkommende plast.

 

Takk til lokallagsleder Thomas Pettersen for tekst og bilder.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag