Stopp på Drammen havn truer skognæringa


31.07.14. Halve Drammen havn har blitt stengt for utskiping av tømmer og Lier kommune nekter å la skognæringen få bruke havna i Lierstranda til midlertidig utskiping. Finner man ikke en løsning på situasjonen raskt, kan all hogst og annen aktivitet i skogen i Buskerud og deler av Vestfold stoppe opp, meldes det på Skog.noALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag