Stokke Bondelag hos Greve Biogass


04.07.16. Stokke Bondelag var forrige uke på bedriftsbesøk hos Greve Biogass.  – Vi fikk en grundig omvisning på anlegget, og ikke minst en veldig god forklaring av hele prosessen av daglig leder Ivar Sørby, sier leder i Stokke Bondelag Trond Kristian Bettum.  Produksjonen er nå godt i gang, og de produserer faktisk 20% mer gass enn forventet.  Det er ikke alle som er like flinke til å sortere matavfallet, og av gjenstander de har funnet
i matavfallet, ble det f.eks. nevnt bremseskiver til bil.


Etter omvisningen fortalte Dag Erik Kristensen om hvordan slangespredning av bioresten foregår, og de tjenester han kan tilby med container, tankbil og slangespredning.

 

Det er behov for mer plass til bioresten framover, og i Stokke er det foreløpig ikke så mange som tar imot biorest. Bøndene i Stokke ble derfor oppfordret til å ta kontakt med Greve Biogass hvis de er interesserte. Det er jo landbruket som må ta imot bioresten, og vil også bidra til positiv miljøimage. I stedet for å ligge og råtne, blir matavfallet brukt til gassproduksjon og gjødsel. Fra 2018 blir det kanskje også lov å bruke biorest
på økologiske arealer.

 

Stokke Bondelag takker for interessant omvisning og takk også til  2 engasjerte og kunnskapsrike foredragsholdere.

 

Stokke BL hos Greve. I.Sørby orienterer.

Ivar Sørby orienterer. På bildet sees den ene grønne bioreaktoren hvor gassproduksjonen foregår.

 

 

Stokke BL hos Greve. Matavfall.

Matavfall som skal inn i gassproduksjonen.  Til høyre i bildet er det endel brann/sotskadede produkter etter brannen på Nortura.

 

Stokke BL hos Greve. Tanker inne.

Fra fabrikkhallen hvor biomassen oppvarmes til 70 grader celsius for hygienisering.

 

Stokke BL hos Greve. Ute.

Kummer med møkk som skal inn i produksjonen, og biogjødsel som skal ut til bøndene.

 

Flere bilder fra bedriftsbesøket:

 

Stokke BL hos Greve. Omvisning ved matavfall

 

Stokke BL hos Greve. Omvisning ved tanker inne.

 

Stokke BL hos Greve. Video.

 

Takk til Trond Kristian Bettum og Per Martin Lea for tekst og bilder.

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag