Stokke Bondelag – dagens lokallag


17.12.15. Det blir på fleip sagt at det er flere griser enn innbyggere i Stokke, men det er også sant i hvert fall fram til kommunesammenslåingen! Det er relativt mange griseprodusenter her og nærmere 10 % av matjorda i Vestfold ligger i Stokke. Stokke Bondelag er Vestfolds nest største lokallag, men det er plass til flere medlemmer! Kontakt leder Trond Kristian Bettum (mob 99367217 el ingr-br@online.no) hvis du vil melde deg inn eller har andre
ting du ønsker å gi beskjed om.

Mange ville høre om landbruket i den nye SAS-kommunen 

I mars var det medlemsmøte på Børjamølla

Stokke Bondelag med Åpen Gård på Markens Grøde

Årsmøte 2015 i Stokke BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag