Stokke Bondelag ble årets lokallag


13.03.19. Vi er heldige å ha mange dyktige og veldrevne lokallag i Vestfold. Vestfold Bondelag kåret under årsmøtet i dag Stokke Bondelag til årets lokallag 2018. Når vi leser begrunnelsen er det ingen tvil om at dette var vel fortjent!


Årsmøte VB 2019 Stokke Bondelag er årets lokallagStokke Bondelag kåret til årets lokallag 2018 i Vestfold Bondelag 

 

De mottok prisen på årsmøtet i Vestfold Bondelag på Gjennestad vgs i dag. Det var styremedlem i Vestfold Bondelag Anne-Helene Sommerstad Bruserud og org.sjef Elin Røed som overrakte prisen til representantene fra Stokke Bondelag; leder Bjørn Dybo Breivik, nestleder Per Martin Lea og Ane Hjetland Holt (se bildet over).

 

Kriteriene for tildeling av utmerkelsen som Årets lokallag er:

–          Høyt aktivitetsnivå

–          God synlighet i lokalmiljøet

–          God oppfølging av eksisterende og nye medlemmer

–          Gode ververesultat og gjennomtenkt vervearbeid

 

Prisen består av heder og ære, samt kr 5.000,-.

 

I fra begrunnelsen kan vi lese følgende;

 

Vestfold er vi så heldige å ha mange lokallag som kvalifiserer til å motta denne utmerkelsen. Laget som mottar årets pris har hatt et høyt aktivitetsnivå i flere år, har markert seg i lokalmiljøet ved flere anledninger, hatt flere arrangement for sine medlemmer, samt vært aktive med verving med positiv medlemsutvikling som resultat. De er fylkets nest største lokallag med 298 medlemmer og økte allikevel med 4 medlemmer i fjor.

For å nevne noen eksempler:

 • Stokke Bondelag er gode ambassadører for vestfoldlandbruket og målbærer Bondelagets budskap lokalt
  • I januar deltok lokallagsleder sammen med fylkesleder på møte i Utvalg for Næring og Eiendom og orienterte om landbrukets verdiskaping i Sandefjord og Vestfold
  • I mai tok de imot 3. klasse fra Melsom barneskole, i fjøset hos leder Bjørn Dybo Breivik på Melsom.
  • De har i flere år vært medarrangør på både Markens Grøde og Åpen Gård på Melsom, store arrangement som krever mye mannskap i travle sommertider. På Åpen Gård i 2018 var det nær 3000 besøkende som fikk oppleve et moderne fjøs, salg av div lokalmat og landbruksprodukter, grilling, hundeskole, hopping i høyet, traktorkjøring og natursti m.m
 • Stokke Bondelag har arrangert flere medlemsmøter hvor både det sosiale og faglige står på agendaen
  • Godt besøkt grøftemøte på Borgen Mølle i januar med gode innlegg fra Torgeir Tajet og David Landsverk
  • Åpent styremøte i februar hvor prioriteringer i årets jordbruksforhandlinger ble diskutert over et pizzamåltid.
  • Medlemsmøte hjemme hos Torbjørn Olsen i juni hvor medlemmene fikk se et nytt korntørkeanlegg. Den eneste kvelden hvor det regnet sommeren 2018!
  • Under årsmøtet i oktober hadde de invitert prosjektleder Oddbjørn Rød fra «Korn i Vestfold» i tillegg til at Ole Kristian Bruserud og hans kamerater fortalte fra «Norge på langs med veterantraktor»-turen de gjennomførte for noen år siden.
 • Stokke Bondelag tar også tak i aktuelle lokale saker, både på vegne av enkeltpersoner og grupper, og bidro blant annet med innspill til planprogrammet for ny kommuneplan i Sandefjord.
 • Årets lokallag stiller lojalt opp på arrangement og møter i regi av fylkeslaget
  • Bare i januar deltok de på
   • kurs i smart arealforvaltning,
   • var medarrangør på Ung Bonde-samling på Gjennestad, sammen med de andre lokallagene i Sandefjord, Felleskjøpet og Vestfold Bygdeungdomslag.
   • De deltok også på matpolitisk møte på Melsom vgs
   • og inspirasjonskurs!
  • På årsmøtet i mars stilte de fulltallig med alle sine 3 årsmøteutsendinger.
  • I august møtte de på tørkemøte og senere på høsten stilte de på Ledermøtet 
 • Til og med gamle protokoller fikk de arkivert i Vestfoldarkivene i 2018! De har et velfungerende styre og en engasjert leder i Bjørn Dybo Breivik, som nå også er leder for samarbeidsrådet for lokallaga i Sandefjord.

Det er med andre ord i ingen tvil om at vi har en verdig vinner av Årets Lokallag 2018!

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag