Stinn brakke på husdyrmøtet


14.02.19 Det var tydelig at årets tema traff godt når Bondelaget, Norsvin, Tyr, Sau og Geit, Tine og Nortura inviterte til årets husdyrmøte. Amfiet på Gjennestad var helt fullt med husdyrbønder som ville høre om hva som skjer med salget av kjøtt i Norge når det er så stort fokus på redusert kjøttforbruk. Etter tre gode innledninger var det mange spørsmål og meninger fra salen.


Husdyrmøtet 120219 Forsamlingen venstre

Arrangørene var godt fornøyd med oppmøtet

Husdyrmøtet 120219 Magnus Johnsen

Mangus Johnsen er kjøttprodusent i Re. Han fortalte om hvordan han opplever det sterke fokuset på redusert kjøttforbruk, klimastempelet, dyrevelferd og usikkerheten framover. Selv har de et kommentarfelt på nettsida til Smakskalv. Her har de merket endringer i det siste året. Det kan være lett å se det negative, men Magnus har god tro på framtida. Han viste til at kyllingsalget er godt, selv om det fikk en skikkelig knekk for bare 3 år siden. -Vi må
være flinke og fortelle folk at norsk kjøttproduksjon er bærekraftig, sa Johnsen, -og at vi ikke kan dyrke korn i hele landet.

Husdyrmøtet 120219 Harald Bjerknes

Harald Bjerknes, også fra Re, er konserndirektør i Nortura på salg, kategori og marked. Han snakket om utviklingen i kjøttmarkedet og hva kundene har fokus på. Naturlig nok ble det også spørsmål om endringer og den økonomiske situasjonen i Nortura. Bjerknes la vekt på behovet for endringer i selskapet og at godt salg er avgjørende for lønnsomheten. -Vi må se i eget hus, sa Bjerknes, -det er ikke kjedenes skyld at Nortura
sliter økonomisk.

 

Husdyrmøtet 120219 Christian Anton Smedshaug

Christian Anton Smedshaug fra AgriAnalyse tok for seg matproduksjonen i en verden med befolkningsvekst og klimaendringer. Han ser ingen tegn til at vi på verdensbasis ikke klarer å produsere nok mat. Landbruket har en enorm evne til å øke produksjonen når prisene økes. -Vi kan dermed ikke planlegge med at internasjonal knapphet på mat skal redde norsk landbruk, sa Smedshaug, -norsk landbrukspolitikk blir like avgjørende i dette århundrede som
i forrige. Han pekte også på at det norske totalmarkedet for mat går ned selv om vi har befolkningsvekst. Det gjør at vi må tenke nytt om landbruket og vi kan ikke reddes av å skulle produsere mer mat til en økende befolkning.

 

Husdyrmøtet 120219 Innlederne

Etter en god runde med spørsmål og diskusjon ble innlederne takket av møteleder Arne Martin Malerød.

 

Husdyrmøtet 120219 Forsamlingen fra høyre

En engasjert forsamling på årets husdyrmøte

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag