Stilig årsmøte i Sem Bondelag


02.11.16 Forrige uke avholdt Sem Bondelag sitt årsmøte på Karlsvika gård. Det var 44 fremmøtte som etter møtet ble servert en nydelig treretters middag med råvarer fra lokale leverandører. Lars Rom ble gjenvalgt som leder. Nye i styret er Siri Kvam Andersen og Hans Jørgen Olsen Røren. Aina Haugan Bøe og Fredrik Smidsrød var ikke på valg. Gjester på årsmøtet var Thorleif Muller fra
Vestfold bondelag og John Ramberg fra landbruksavdelingen i Tønsberg kommune.


ÅM Sem 271016 Fra landbrukskontoret

John Ramberg fra Tønsberg kommune

 

Nytt fra landbrukskontoret 

John Ramberg, fra landbruksavdelingen, informerte om grøftetilskudd og smil-midler. Det er fortsatt midler tilgjengelig, og bøndene oppfordres til å fortsette grøfting. Innovasjon Norge er interessert i nye prosjekter knyttet mot næring, hels unge, nye brukere. Han informerte også om nye søkerutiner når det gjelder produksjonstilskudd.

 

ÅM Sem 271016 Thorleif

Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag

 

Aktuelt fra Vestfold Bondelag 

Thorleif Muller fortalte litt om seg selv før han frontet hjemmesiden, www.grontfagsenter.no. Han fortalte deretter litt fra ledermøtet i Irland og landbruket der, landbruksoppgjøret, den magiske fabrikken, Klimasmart Landbruk samt at han skrøt av Åpen gård arrangementet. Videre ble det gitt informasjon om bondelagets planer og oppgaver det neste året, årets budsjett, jordbruksforhandliger, grøftetilskudd og lokallagenes fremtid og oppgaver. Til slutt
ble det en god diskusjon ang nedbygging av matjord.

 

ÅM Sem 271016 Middag 2

Stilfull oppdekking på Karlsvika Gård

ÅM Sem 271016 Leder takker

Leder Lars Rom deler ut påskjønnelser til de som har deltatt på møtet.

 

Takk til Aina Haugan Bøe for bilder og tekst.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag