Sterk vekst, men dårligere lønnsomhet i Nortura


17.02.14 Omsetningen i Nortura steg med 7,5 prosent og endte på 20,6 milliarder kroner. For første gang er omsetningen i konsernet over 20 milliarder kroner. Driftsresultatet ble på 328 millioner kroner mot 403 millioner kroner året før.Nortura styrket sine markedsposisjoner gjennom hele fjoråret, både i sluttmarkedet og i tilførselsmarkedet. I dagligvaremarkedet økte markedsandelene med 1,9 prosentpoeng mens Nortura på tvers
av dyreslagene hadde en liten vekst i markedsandeler i tilførselsmarkedet.

Les mer hos NorturaALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag