Sterk kritikk av regjeringens håndtering av jordbruksoppgjøret


29.05.14 Den inngåtte avtalen mellom regjerningen og støttepartiene inneholder klare forbedringer i forhold til Statens tilbud. Årets oppgjør gir likevel ikke bøndene mulighet til samme kronemessige inntektsutvikling som andre grupper. Det kommer også fram kritikk av regjerningens håndtering av forhandlingene. Avklaringene med stortingsflertallet burde vært gjort på forhånd slik at forhandlingdne ble reelle.

Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag