Status for biogass i Vestfold


23.06.14 Biogassprosjektet er tidsmessig nesten i rute. Vestfold er helt på topp i et nasjonalt perspektiv om å nå målene i klimameldingen om 30% av husdyrgjødsla til biogass. Det er nå avklart at Greve Biogass vil benytte inntil 60 000 tonn flytende husdyrgjødsel i produksjonen. -Det blir spennende å se hvordan næringen reagerer på dette, sier ass daglig leder i Greve Biogass, Ivar Sørby. -Fra forrige
gang jeg jobbet med å inngå biogjødselavtaler, vinteren 2012/13, har jeg mange bønder på venteliste for å levere husdyrgjødsel. Neste vinter vil vi gå aktivt ut for å inngå flere avtaler både på å ta i mot husdyrgjødsel, men også for å tegne nye biogjødselavtaler. Vi kan nå inngå nye avtaler på nærmere 45 000 tonn husdyrgjødsel og totalt må vi ha avtaler på
ca 100 000 tonn biogjødsel.


nk ivar sørby 15cm.JPG

Framdrift 

Ivar Sørby i Greve Biogass vil i byggeprosjektet ha en rolle som tekninsk rådgiver. Han kan fortelle at de vil overta eksisterende anlegget 1. juli på vegne av Tønsberg kommune. Den totale framdriftsplanen er noe forskjøvet i forhold til hva som er kommunisert tidligere. Anskaffelsesprosessen har tatt lengre tid enn forventet. Dette har ført til at de ikke får startet byggingen av de store utendørs råtnetankene før våren 2015.
Dette er ståltanker og fugemassen som skal brukes må ha mer enn + 5 grader for å herde på riktig måte. Etter planen skal de begynne å motta avfall 1. september 2015.

 

Fra Ivar Sørby har vi fått følgende informasjon:

 

Husdyrgjødsel 

Spørsmålet om hvor store mengder husdyrgjødsel vi får anledning til å benytte ved biogassfabrikken har lenge vært ubesvart. Det er derfor med glede og stor optimisme vi nå kan si at anlegget ønsker å benytte inntil 60 000 tonn flytende husdyrgjødsel i prosessen.

 

Bakgrunnen for usikkerheten har vært knyttet opp mot investeringskostnadene og finansiering. Flytende husdyrgjødsel vil fylle to funksjoner i anlegget. Først og fremst er det en politisk målsetting om at 30 % av husdyrgjødsla skal biogassbehandles innen 2020. Det målet når vi for Vestfold med denne beslutningen. Den andre funksjonen er at flytende husdyrgjødsel vil erstatte store mengder reint vann til prosessen som man ellers måtte ha kjøpt.
Å benytte flytende husdyrgjødsel som erstatning for reint vann i prosessen er en av faktorene som bidrar til å gjøre vårt biogassanlegg til Nordens beste på netto klimanytte.

 

Greve Biogass AS har jobbet i mer enn 1 år i forhold til Klima – og miljøverndepartementet og den varslede Nasjonal Biogass-strategien. Vi håper fortsatt på at anlegget skal få status som Nasjonalt Pilotanlegg når strategien forhåpentligvis blir vedtatt i høst.

 

Demonstrasjonsfelt 

Også i år har vi et samarbeid med NLR-Viken om å gjennomføre demonstrasjonsfelt med bruk av biogjødsel. I år har vi anlagt 2 felt, det ene i grasproduksjon hos Sigbjørn Grøtterød på Linnestad i Re. Det andre feltet ligger hos Jarlsberg Hovedgård og her dyrkes korn. Feltet ligger på Jarlsberglinna rett bak MC-klubben midt på sletta nesten ved enden av flyplassen.

 

Sammen med NLR-Viken planlegger vi å arrangere markvandring i begge feltene den 15. juli. Kl 10:00 – 11:30 i grasfeltet på Linnestad og kl 12:00 – 14:00 i kornfeltet på Jarlsberglinna.

 

biogassanlegg2.JPG

 

Fra tidligere studietur om biogass


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag