Statsrådsbesøk hos Inn på tunet på Vittersø.


21.04.15. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte 16. april 2015 Vittersø Inn på Tunet.  Formålet med besøket er å få innsikt i hvordan  tilbudet er tilrettelagt  og hvordan brukere og pårørende opplever å være på gården. Det viktigste med tilbudet er å gi brukerne økt livskvalitet i form av fellesskap, ulike aktiviteter, kontakt
med dyr og alt som hører gårdslivet til.  Statsrådene fikk orientering både om erfaringer med Inn på tunet-prosjektene generelt og Vittersø spesielt.


Vittersø. Statsråder og vertskap i drivhuset.

Programmet startet med en orientering fra Kirsti og Paul Edvard Vittersø om gården og hvorfor Kirsti hadde startet med et Inn på tunet tilbud.  Hun fortalte også i korte trekk hvordan tilbudet er lagt opp.  Deretter orienterte Elin Strandli om hvordan hun hadde jobbet med Inn på tunet for demente fra starten i 2001 og utviklingen i antall tilbud som nå er oppe i 40.  Kommunalsjef Karen Kaasa fortalte om hvordan Larvik kommune arbeider med dette området,
og kostnader ved ulike måter å drive et dagtilbud.  Tilslutt hadde statsrådene ordet og snakket om hvordan regjeringen vil arbeide med dette området av helsepolitikken. 

 

Vittersø. Brukere i arbeid.

Etter bespisning som bestod for en stor det av mat som var laget i dagtilbudet, så hadde statsrådene god tid til å snakke med brukere som var i gang med sine aktiviteter. 

 

Vittersø. Flere oppgaver på gården.

 

Vittersø. Vedsaging med helseministeren.

De snakket også med pårørende om deres erfaringer med sykdommen og Inn på tunet –tilbudet, og det virket som om statsrådene fikk et godt utbytte av dette.

 

 

Takk til Paul Edvard Vittersø for bilder og tekst.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag