Statsforvalteren: -Jeg lover å gi beskjed i dag


Publisert: 10.05.2021

Vestfold og Telemark Bondelag reiste fredag inn til Statsforvalteren i Tønsberg sammen med fylkets bygdeungdomslag. De ga i hver sin appell krystallklar melding til Per Arne Olsen, statens forlengede arm i Vestfold og Telemark;

Vi støtter at jordbrukets forhandlingsutvalg valgte å bryte jordbruksforhandlingene. Tilbudet fra regjeringen var så langt fra våre forventninger at det ikke var grunnlag for å starte reelle forhandlinger. Det er beklagelig at regjeringa ikke forstår alvoret i den økonomiske situasjonen landbruket er i.
Folk vil ha trygg norsk mat. Dette vil vi levere. Da må alle bruk, små og store i hele landet, ha ei inntekt å leve av. Isteden øker inntektsgapet, og frustrasjonen har bygget seg opp over flere år. Nå er det nok.

Regjeringa ga oss et elendig tilbud som

  • Ikke tar den økonomiske situasjonen i landbruket på alvor
  • Ikke reduserer inntektsgapet slik Stortinget har bedt om
  • Ikke sørger for investeringer til jordbruket
  • Fortsetter dagens retning mot større og færre bruk

Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som øker inntektsgapet mellom bønder og resten av samfunnet.

Norge trenger bonden!
Vestfold og Telemark trenger bonden!
Bonden trenger ei inntekt å leve av!

Det var Thorleif Müller, nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag som holdt den første appellen.

Deretter holdt Magnus Rød, leder i Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag sitt innlegg, hvor han understreket hvor kritisk regjeringens manglende satsing er for rekruttering til landbruket.

Statsforvalter Per Arne Olsen takket for gode appeller og lovte å gi det klare budskapet til regjeringen og statsminister Erna Solberg umiddelbart. -Er det én ting jeg har lært i min periode som Fylkesmann og Statsforvalter så er det å sette pris på Vestfold og Telemarks bønder, produktene deres og ikke minst de ungdommene som er villig til å gå inn i denne næringa!

Og hvis noen skulle være i tvil; Det var stor støtte å få blant alle de som kjørte forbi. Etter uttallige sympati-tut, var det en nabo som åpnet vinduet og ba oss om vi kunne pakke sammen snart slik at helgefreden kunne få senke seg. Det tok vi hensyn til, men både bygdeungdommer og bønder takker til alle som tutet og ga oss tommel opp!

Både NRK og Tønsbergs Blad var til stede, så følg med der også på nyheter fra brudd i årets jordbruksoppgjør.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag