Statsbudsjettet – Bondelaget savner blant annet skattegrep


10.10.14.  – Regjeringen har lovet å bruke målrettede skattegrep for å gjøre det lønnsomt å produsere mat. Det er lite å se til dette i forslaget til statsbudsjett for 2015, sier Lars Petter Bartnes.  Han er imidlertid glad for at regjeringen foreslår å utvide dagens erstatningsordning slik at svinebesetninger som må sanere for LA-MRSA får dekket større deler av merutgifter og tap som følger
med saneringen. Les mer om dette og andre viktige punkter for landbruket hos Norges Bondelag.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag