Staten tilbyr 10% av bøndenes krav


06.05.14 Staten tilbud bøndene ei ramme med ei økning på 150 millioner. Dette er kun 10% av kravet. Økningen på pris er 340 mill noe som gir et kutt i budsjettoverføringer på 250 mill. Staten foreslår også ett nytt felles kvotetak på 1,2 mill liter melk både for enkeltbruk og samdrifter. Kornprisen og prisnedskrivingstilskuddet et foreslått økt med 5 øre. – Dette er et kritisk lavt og lite framtidsretta
tilbud, sier leder i Norges Bondelag, Nils T Bjørke.

Les Bondelagets reakjson her



ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag