Spørreundersøkelse til grøntprodusenter


Publisert: 19.02.2021

Bondelaget får stadig henvendelser fra media og myndigheter med spørsmål knyttet til grøntnæringa. For å kunne gi gode svar har derfor Bondelaget satt sammen en enkel spørreundersøkelse. Den er sendt ut til alle grøntprodusenter som vi har kontaktadresser til. Per nå har det kommet inn nærmere 600 svar, men vi vil gjerne ha flere! Undersøkelsen avsluttes på mandag, så svar innen den tid.

Klikk her for å komme til spørreundersøkelsen.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag