Spør først – grav etterpå!


15.03.18. Vi bønder synes det er bra at stadig nye områder i Vestfold får bedre internettilgang. Der fiberkablene legges over bondens næringsarealer er det nødvendig at grunneier blir involvert i trasévalg, hvor dypt kabelen skal legges og at det brukes gode avtaler. Årsmøtet i Vestfold Bondelag ønsket å gi et tydelig signal om dette og vedtok i går en resolusjon om fibergraving. 


Årsmøte 2018 Silje Eckdahl resolusjon fiber

Årsmøte er stedet for å diskutere aktuelle saker. En av de sakene Vestfold Bondelag har fått mange henvendelser om og jobbet mye med i vinter er graving av fiber over landbrukseiendommer.  Silje Eckdahl, nyvalgt nestleder i Vestfold Bondelag, orienterte om hva som har skjedd.

 

-Siden Vestfold Bondelag representerer 85 % av bøndene i Vestfold, har vi fått mange henvendelser om saken. Det er også naturlig at det er vi som må fortelle utbyggerne at både prosessen og avtalene vi blir presentert må bli bedre, fortalte Eckdahl. Hun la fram en resolusjon på vegne av styret, som etter noen innspill i generaldebatten ble vedtatt av årsmøtet i Vestfold Bondelag:

 

Spør først – grav etterpå – om fibergraving i Vestfold 

 

Vi bønder synes det er bra at stadig nye områder i Vestfold får bedre internettilgang. Der fiberkablene legges over bondens næringsarealer er det nødvendig at grunneier blir involvert i trasévalg og hvor dypt kabelen skal legges. Særlig over dyrka mark. Legges kabler på feil sted eller for grunt, kan dette være til hinder for bondens produksjon av mat i framtida. Det øker også faren for at
kabelen senere ødelegges.

 

Det er i alles interesse å få til en god og ryddig bredbåndsutbygging. Nettilgang er en kritisk samfunnstjeneste med økende betydning for samfunnets sikkerhet og velferd. Beredskapsmyndighetene har uttalt at det er viktig at fiberkabel legges på en skikkelig måte, med minimal fare for å bli ødelagt av normal landbruksdrift.

 

Vestfold Bondelag har siden i høst fått mange henvendelser om dårlige prosesser og avtaleutkast som ikke er tilpasset graving over landbrukseiendommer. Den enkelte bonde opplever et press fordi resten av bygda ønsker fiber så raskt som mulig, og bondens krav om nye skriftlige avtaler framstilles som forsinkelser. Norges Bondelags advokater har nå utarbeidet ny standardavtale for graving av fiber og rør over landbrukseiendommer.

 

Årsmøtet i Vestfold Bondelag oppfordrer alle medlemmer til å stå sammen og kreve at det er standardavtalen som skal brukes ved graving over landbrukseiendommer her i fylket. Dette er samtidig et tydelig signal til alle utbyggere i Vestfold om å legge til rette for gode prosesser når ny fiber skal legges. Bruk av standardiserte avtaler vil gjøre forholdet til grunneiere enklere!

 

 

Silje Eckdahl ga en ekstra honnør til representanter fra lokallagene i Lardal, Botne og Hillestad og Hof som har hatt mye arbeid med prosessene i sine kommuner.

 

Er det spørsmål til resolusjonen kan disse rettes til fylkesleder Thorleif Müller (90567544) eller rådgiver Amund Kind på fylkeskontoret (33 36 32 00).

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag