Søve med ambisjoner om å bli et “green tech” senter


Publisert: 30.03.2020

Avisa Kanalen har i siste nummer en stor artikkel om Nome vgs. avd. Søve, og de ambisjoner skolen har for å bli et visningsanlegg innenfor grønn teknologi. Skolen satser bredt på ny teknologi, og ønsker et samarbeid med flere aktører for å nå sine mål.

Nylig hadde skolen besøk av Kåre Gunnar Fløystad fra N2 Applied. Selskapet utvikler reaktorer som skal optimalisere husdyrgjødsel som vekstmedium. Metoden går ut på å tilføre luft for å omgjøre ammoniakk til mer stabilt ammonium nitrat. Kåre Gunnar Fløystad sier metoden baserer seg på Kristian Birkelands (Norsk Hydro gründeren) forskning for binding av nitrogen fra luft. Målet er ei husdyrgjødsel med et høyere nitrogeninnhold som er nyttbart for plantene.

Skolen er og godt i gang med arbeidet for å få på plass et biogassanlegg på Søve. Rektor Marit Hoven sier at dette er et prosjekt som det har vært jobbet med lenge, og at det nå er skrevet kontrakt om kjøp av biogassreaktor. Universitetet i Sør Øst Norge er og inne i dette prosjektet, sier Hoven. Den flytende delen av restproduktet fra biogassreaktoren vil være særlig egnet for videre behandling med teknologien til N2 Applied.

I tillegg til de to nevnte prosjektene samarbeider og skolen med Standard Bio AS. Firmaet jobber med teknologi som omdanner organisk restmateriale fra landbruket til biokull, som igjen kan nyttes i jorda.

Marit Hoven mener at prosjektene det nå jobbes med på Søve gir nye teknologiske løsninger, som gjør at en kan utnytte ressursene bedre og senke klimautslippene.

Rektor understreker at satsingene som skolen nå er inne i, ikke minst blir gjort for at skolen skal være et relevant og attraktivt tilbud for skolens primære målgruppe; elever som søker videregående utdanning innenfor naturbruk. Hun mener og at det er en del av samfunnsansvaret til skolen, å være tidlig ute med nye løsninger.

Bred allianse for satsing på Søve. Fra venstre Everdien van Weegel, Fylkemannen i Vestfold og Telemark, Tora S. Aarnes. Midt Telemark Landbrukskontor, Johan Tovslid og Marit Hoven, Nome vgs og Kåre G. Fløystad, N2 Applied

 

Av: Jan Thorsen, org.sjef Telemark Bondelag

 

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag