Sommerhilsen fra Thorleif!


02.07.18 Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, har skrevet en sommerhilsen til alle medlemmer. Bakgrunnen er tørken og utfordringene den gir både for korn- og husdyrbønder. Han oppfordrer til samhold og hjelp på tvers av produsentmiljøene. Det vil bli et husdyrmøte om fôrsituasjonen i nær framtid, som vil bli tydelig annonsert her på Grønt Fagsenter.


 

Sommerhilsen fra Thorleif

 

Som leder i Vestfold Bondelag vil jeg komme med en sommerhilsen til alle medlemmer!

 

Vi er inne i en sesong med store utfordringer! Tørken, og varmen, forårsaker store avlingstap. Særlig ser dette ut til å gjelde produksjon av korn og grovfôr.Det er mange ujamne og tynne kornåkre å se. Allerede nå er det klart at avlingene for mange vil bli dårlige.

 

Jeg vil oppfordre alle til å sette seg inn i regler for erstatning av avling. På www.grontfagsenter.no kan dere finne nyttig informasjon om dette. Her vil dere også finne avklaringer om hva vi kan gjøre av agronomiske tiltak, uten å miste AK tilskuddet, eller retten til erstatning av avlingstap.

 

Bønder med drøvtyggere opplever også tøffe tider. Dårlig førsteslått, og utsikter til en enda dårligere annenslått, forteller at mange i år vil oppleve fôrmangel. Noen må nok starte fôringa tidligere pga dårlige beiter. Dette er jo ikke heldig når man i utgangspunktet har for lite. Her vil jeg oppfordre til at vi samarbeider på tvers av produksjoner. Jeg tenker for eksempel på berging av halm til fôr
eller strø. Selv tynne kornåkre har noe halm. Et så vanskelig år, gjør at vi må snu alle steiner for å bedre fôrsituasjonen. I den forbindelse vil jeg opplyse om at det i nær fremtid vil bli arrangert et husdyr-møte, nettopp med tanke på fòrsituasjonen. Her vil fagfolk orientere om hvilke grep vi kan gjøre for best mulig å mestre situasjonen. Møtet vil bli tydelig kunngjort på nettsiden vår.

 

Konsekvensen av et så vanskelig år, er dessverre dårlig økonomi, og anstrengt likviditet. Snakk med regnskapsfører og bank, før regningene hoper seg opp! Tenk også på dine naboer og kolleger. Et sånt år “tar på”. Det at vi bryr oss om hverandre, og slår av en prat, er viktig. Det er godt å føle at noen bryr seg, når hverdagen er tung og mørk. Dette klarer ikke fylkeslaget! Her er vi helt avhengige av medlemmene
i lokallaga!

 

Jeg vil ønske oss alle et godt sommervær, og med det så mener jeg REGN! Ta vare på hverandre, og ta gjerne kontakt. Jeg er klar for både ros og ris, og gode innspill.

 

Hilsen

Thorleif Müller

Leder Vestfold Bondelag

tlf: 905 67544

thormu@online.no


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag