Sommerhilsen fra bondelagslederne


Publisert: 18.07.2023

Lederne i Telemark Bondelag og Vestfold Bondelag, Trude Flatland og Hans Jørgen Olsen Røren, er glad for at det regner om dagen. De vet samtidig at tørken tidligere i sommer gjør at særlig korn- og husdyrbønder nå er spent på hvordan høsten og vinteren vil bli. I denne lille sommerhilsenen oppfordrer de bønder til å ta vare på og å hjelpe hverandre.

Starten på sommeren i år var tørr. Vel så tørr og varm som tørkesommeren 2018 eller som deler av Telemark opplevde i fjor. Selv om været nå har snudd og det kommer jevnt med nedbør, vet vi at mange kornbønder allerede vet at årets kornavling ikke blir god. Vi vet at mange husdyrbønder fikk under halvparten av normal mengde i den viktige førsteslåtten og vurderer å sende dyra til slakt fordi de er spent på om de får nok fôr til vinteren. Vi vet også at mange av fylkets grøntprodusenter jobbet dag og natt i tørkeperioden for å vanne over arealene sine. Sånt tar på.

Bondelaget følger situasjonen nøye og har hatt jevnlige møter med myndighetene for å sikre at nødvendige tiltak settes inn. Vi har også arrangert tørkemøter og delt informasjon på hjemmesider og Facebook. Men det viktigste av alt er at vi har lokale bondelag og et nettverk for bønder i hele landet! For når det er tøft å være bonde, så er det viktig å møtes! Mange av våre lokallag arrangerer årlig bondepub, sommerfest, markvandringer og grillkvelder. I år vil vi komme med en særlig oppfordring til at dere samles. Og vi vil oppfordre alle våre medlemmer til å invitere en nabo over på en kaffekopp og en prat i løpet av sommeren. Og være ekstra oppmerksomme på om du har en nabo som trenger hjelp.

Vi minner om at dere må melde inn mulig avlingssvikt via Altinn nå med en gang hvis dere mistenker at det kan bli aktuelt å søke om tilskudd for produksjonssvikt (den gamle avlingsskadeerstatningen). Vi minner også om de tørketiltakene som regjeringen har vedtatt og ber dere følge med på Bondelagets egen side med oppdatert info om tørkesituasjonen.

Og til slutt ønsker vi av hele vårt bondehjerte at avlingene skal bli så gode som mulig i år også. Det er avlingene som gir oss bønder lønn for strevet.

God sommer!

Hilsen Trude og Hans Jørgen

Ta vare på og hjelp hverandre i sommer!
Trude Flatland, leder i Telemark Bondelag og Hans Jørgen Olsen Røren, leder i Vestfold Bondelag

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag