Solidaritet med Ukraina og det ukrainske folk


Publisert: 29.03.2022

Krigen i Ukraina ryster oss alle. Vestfold og Telemark bondelag vil uttrykke solidaritet med det ukrainske folk og støtte i deres kamp for et selvstendig land.

Det er vanskelig å forstå hvor hardt det må være for dem som er igjen i Ukraina. Bønder og matproduksjon er en kritisk ressurs i krig. Store husdyrbesetninger er uten tilgang til strøm. Det er redsel for forurenset drikkevann. Mangel på drivstoff til fôring og dyrking. Redsel for i det hele tatt å være ute på jordene for å så. Når to av verdens største kornprodusenter er i krig, kan det også påvirke tilgangen til mathvete i flere land framover.

Bønder i Norge har hatt mye hjelp av utenlandsk arbeidskraft, og en del av dem kommer fra Ukraina. I denne situasjonen er det naturlig å hjelpe der en kan. Vi vil oppfordre bønder som har ledig bolig på gården, til å ta kontakt med kommunen og tilby innkvartering.

Som symbol på vår støtte i en ekstremt vanskelig tid, ønsker Vestfold og Telemark bondelag å bidra med kr. 10 000,- Samtidig oppfordrer vi alle til å gi penger til en hjelpeorganisasjon du har tillit til.  Det er opprettet et felles Vippsnummer 2170. Her blir pengene fordelt mellom Røde Kors, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Caritas Norge, Kirkens Nødhjelp og Unicef Norge.

 

Vedtatt på årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag 18.03.2022


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag