Søknad om produksjonstilskudd


01.10.19 I dag åpner fagsystemet for elektroniske søknader om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. I dag er det også telledato for deg som har husdyr. Fylkesmannen oppfordrer deg til å ta tidlig kontakt med landbrukskontoret dersom du har spørsmål eller trenger hjelp. Søknadsfristen er 15. oktober, og vi oppforder alle til å sende inn søknaden i god tid. Tilskuddsordningen i Regionalt
miljøprogram (RMP) har også søknadsfrist 15. oktober. Vi presiserer at dette er en egen søknad, se egen nettsak.

Les mer hos Landbruksdirektoratet

Gå rett til søknadsskjema i Altinn

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag