Søk tilskudd til grøfting nå!


09.11.14. Dette sier landbruksdirektør Olav Sandlund som var en av gjestene under ledermøtet i Vestfold Bondelag. Han kunne opplyse om at bare rundt halvparten av årets tilskuddspott til grøfting er brukt opp. Behovet for grøfting er forsatt stort, men mange søker ikke siden det er ventetid hos entrepenørene. -Søk i år likevel, oppfordere Sandlund sterkt, og minner om at det er tre års frist for å
gjennomføre grøftingen.  


Olav Sandlund Landbruksdirektør i Vestfold

-Det er viktig at dere bruker opp potten for å syneliggjøre behovet! Oppfordringen fra landbruksdirektør Olav Sandlund var ikke til å misforstå for de rundt 40 tillitsvalgte bøndene som har vært samlet til Ledermøte Vestfold Bondelag. I verste fall kan dette føre til reduserte midler videre.

 

I fjor var vestfoldbøndene “best i klassen” og brukte opp hele tilskuddspotten, som eneste fylke i landet. Det har ført til at mange av entreprenørene nå har flere arbeidsoppdrag enn de klarer å gjennomføre.

 

-Dere har 3 år på dere til å gjennomføre grøftingen, poengterte landbruksdirektør Olav Sandlund som hadde hørt om mange bønder som ikke søkte fordi det er ventelister hos entreprenørene.

 

Les mer hos Fylkesmannens Landbruksavdeling


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag