Søk skadefelling hos kommunen


Publisert: 11.04.2020

Miljødirektoratet har vedtatt «Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark» (Viltforskriften)en ny forskrift med virkning fra 1. april.

Forskriften regulerer skadefelling av dyr som for eksempel gjør skade på avlinger, bygninger eller annen eiendom. En av endringene er at beslutningsmyndigheten for skadefelling av hvitkinngås i fylkene Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, og Agder nå er flyttet fra fylkesmannen til kommunene. Bestanden av hvitkinngås vokser i Sør-Norge og påfører landbruket betydelige avlingsskader. Skadefelling av hvitkinngås har god effekt da de er lite sky for menneskelig aktivitet.

Les hele forskriften her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag