Søk om tilskudd til naturforvaltningstiltak innen 15. januar


05.01.17. Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om økonomisk støtte for å bedre natur- og miljøtilstanden i Vestfold. Det kan søkes tilskudd til tiltak i truede og utvalgte naturtyper, for truede arter, for laks og sjøørret, til kalking, vannforvaltning, lokale vilttiltak og til forebygging av rovviltskader. Søknadsfristen er 15. januar 2017. Les
mer hos Fylkesmannen.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag