Snøhetta “traff” Skoppums befolkning


23.05.15. -Dagens Skoppum vil bestå, og det er god plass til både stasjon, alt et nytt knutepunkt vil føre med seg og nyutvikling på Skoppum! Over 200 fremmøtte lot seg engasjere da Marianne Sætre fra Snøhetta onsdag presenterte et nytt mulighetsstudie for Skoppum. Tilbakemeldingene tydet på at lokalbefolkningen synes dette er spennende og at det nå er lettere å se for seg hvordan et knutepunkt på
Skoppum skal utvikles.


Marianne Sætre fra Snøhetta

Marianne Sætre, seniorarkitekt fra det verdenskjente arkitektkontoret Snøhetta, var tydelig i sin presentasjon at hennes mandat var å se på mulighetene for et knutepunkt på Skoppum, ikke å sammenligne med de andre alternativene.

 

Hvordan løser vi dette på Skoppum

Hun tok for seg hva et knutepunkt innebærer, at det er mer enn en togstasjon som korresponderer med bussen og at det er viktig å forstå det hun kalte “knutepunkt-spiralen”; at et knutepunkt generer mer folk og utvikling, som igjen krever mye plass, og som igjen skaper større enda større behov for et velfungerende knutepunkt og kollektivtilbud.

 

Hun vise flere eksempler, blant annet fra Stavanger-Forus-Sandnes, som har blitt en sammenhengende bandby med store trafikale problemer og hvor byene bare har fått ese utover matjorda.

 

Full salen!

Salen ble fyllt opp med over 200 fremmøtte.

 

-Skoppum har det som skal til for å bli et bra knutepunkt. Ikke minst nærheten til E18 gjør at dere kan bli en regionstasjon for Sem, Barkåker, Re og store deler av indre Vestfold. Marianne Sætre viste fram eksempler på kartet hvor og hvordan et knutepunkt og en utvidelse på Skoppum kan løses. Mange av de frammøtte var nok veldig glad da Sætre understreket at dagens Skoppum kan få være som det er og at det først
og fremst er områdene rundt Origo, Viulsrødåsen og nordover som skal utvikles og knyttes på eksisterende Skoppum.

 

Se flere bilder fra presentasjonen Foto Svend Aage Petersen

 

Det er et stort pluss at traséen via Skoppum Vest tar så lite matjord, understreket Sætre og pekte på en global situasjon hvor vi trenger mye mer mat framover. Hun skisserte også hvordan Skoppum bør bruke matjorda som grønne lunger mellom ny bebyggelse.

 

Maria Aasen Svensrud AP var en av initiativtakerne Her sammen med møteleder Rolf Mkaelsen

Etter presentasjonen ble det først litt antydning til nok en ordkrig mellom Bakkenteigentilhengere og Skoppum Vest tilhengere. Heldigvis bidro både arrangører, på bildet over representert ved Maria Aasen-Svensrud (AP) og Marianne Sætre til å vri fokuset tilbaket til intensjonen med møtet; å se på mulighetene ved Skoppum og å få innspill fra lokalbefolkningen som hadde møtt fram. 

 

Lokalbefolkningen ser muligheter

Gledelig nok var alle som tok til orde av de som bor på Skoppum positive til mulighetene og skissene som Snøhetta presenterte. 

 

Ordfører Finn Øyvind Langfjell var også til stede og takket for god og kunnskapsbasert innspill

Også ordfører Finn-Øyvind Langfjell og flere lokale politikere tok også ordet. Langfjell takket for et kunnskapsbasert og bra innspill i debatten.

 

Og det var også en av oppfordringene til Snøhetta; Ta en klok beslutning basert på kunnskap nå når dere har mulighet til å utvikle et helt nytt knutepunkt i Horten!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag